LRFs grundinställning är att offentlig tillsyn ska bekostas av det allmänna. Och om avgift tas ut måste den motsvaras av vad som görs. För att veta att detta är fallet tas avgiften enklast ut efter utfört arbete.

– För våra medlemmar som  är företagare är det helt självklart att man först levererar en vara eller en tjänst och sedan tar betalt. Kommunernas debitering i förskott är ett stort irritationsmoment för dem, säger Åsa Hill som är LRFs expert på tillsynsfrågor.

Statskontoret går på LRFs linje

När Statskontoret fick i uppdrag att utvärdera avgiftsfinansieringen i livsmedelskontrollen kontaktade de LRF som fick ge sin syn på frågan och kunde dela med sig av remissyttranden och annat man gjort för att gjort för att få till rimligare debiteringsrutiner.

Statskontoret  konstaterar nu i sitt förslag att efterhandsbetalning bör bli möjlig eftersom förhandsbetalningen brister i legitimitet hos livsmedelsföretagarna. Något som påverkar deras tilltro till kontrollen som sådan. Ett övergripande  mål för livsmedelskontrollen är att företagen har tilltro till den, skriver Statskontoret. Något som gäller för alla former av tillsyn och kontroll.

– Livsmedelskontrollen berör framförallt de medlemmar som har gårdsbutik, småskalig livsmedelsförädling och den typen av verksamheter, men Statskontorets principiella uttalande gäller ju för alla kontrollsystem och är lika relevant för miljötillsynen. Det är bra att en sådan tung instans ser samma problem som vi, säger Åsa Hill.

Kommungrupperna kan påverka

LRF har varit med och delfinansierat en studie om hur man skulle kunna föra över den så kallade Rättviksmodellen till fler kommuner. Modellen baserar sig på hur Rättvik har hanterat livsmedelskontrollen genom att vara mer flexibla och se  företagandet i kommunen som en tillgång och en förutsättning för tillväxt.

– Eftersom varje kommun själv bestämmer hur kontroll och tillsyn ska finansieras och nivån på avgiften så är LRFs kommungrupper jätteviktiga i det här arbetet. Det handlar lika mycket om att skapa och vårda kontakter som att stå på sig för ett rimligt kontrollsystem, säger Åsa Hill.