LRF skogsägarna deltog som medlemmar i Internationella Familjeskogsalliansen IFFA och talade under de inledande dagarna för den grupp som i FN heter ”Farmer and Small Forest Landowners” vid en session avsatt för dialog med det civila samhället. Markrättigheter, skogsägarföreningar och respekt från marknad och staten var teman som LRF förde fram. LRF agerade under skogsforumet tillsammans med våra samarbetsparter, Alliansen för Byskogsbruk och Alliansen för ursprungsbefolkningar i de tropiska skogarna och den konstellation som kallas ”Rättighetsgruppen”.

Den svenska delegationen hade också ett officiellt uttalande, som LRF fick hjälpa till att formulera, ett uttalande som starkt stödde det civila samhällets värde.

LRF deltog vidare i de seminarier som hölls i samband med UNFF och var inbjudna att tala om vikten av att bjuda in det civila samhällets organisationer när olika skogspolicies arbetas fram, antingen nationellt, regionalt på EU-nivå eller globalt på FN-nivå. Detta är långt ifrån självklart för många av de 190 deltagarländerna i skogsforumet. Budskapet LRF förde fram fick dock ett klart positivt mottagande från de länder och FN-organisationer som direkt tog till orda under seminariet.

Under de kommande dagarna kommer Sveriges statssekreterare Elisabeth Backteman och Polsak Claes Nordmark från Näringsdepartementet samt LRFs Sven Erik Hammar att delta. Bland annat ska Backteman tillsammans med Kinas vMinister Zhang Yongli inleda ett LRF-seminarium i samarbete med Kinas skogsmyndighet om vikten av Bonde- och Skogsägarföreningar, ”Farmer Producer Organisations”.


Rättighetsgruppen med Familjeskogsalliansen, Byskogsalliansen och Alliansen för Ursprungsbefolkningar i de tropiska skogarna.

IFFAs Ordf Peter deMarsh (Kanada) och v.Ordf Lennart Ackzell (LRF) representerar ”Farmer and Small Forest Landowners”.