LRF Kötts uppdrag är att öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.

– Just nu ser vi att det  finns en stor potential för ökad köttproduktion. Priserna har stigit  och efterfrågan är stor, så det känns extra bra att kunna erbjuda de här utbildningarna för att bidra till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för nötköttsproducenterna, säger Viktoria Östlund, nöt- och lammansvarig på LRF Kött.

Framtidstro och verktyg

För även om marknadsläget är mycket positivt så kastar mjölkkrisen sin skugga även över köttproduktionen.

– Det behövs fler kalvar och dikor nu när så många mjölkproducenter tvingas lägga ner. Och då vill vi stimulera köttproducenterna att satsa för tillväxt och ökad lönsamhet, säger Viktoria Östlund.

Så tillsammans med  Sveriges Nötköttsproducenter, McDonald’s och Gård & Djurhälsan erbjuder LRF Kött fyra utbildningar på ämnena Produktionseffektivitet, Optimal utfodring, Utfodringsstrategier och Affärmässigt företagande. Utbildningarna ges på ett tjugotal platser över hela landet, halvdag eller heldag, och är helt kostnadsfria.

– Genom utbildningarna vill vi skapa framtidstro och erbjuda verktyg för att kunna bli ännu mer effektiv på gårdsnivå. Så att man som nötköttsproducent vågar investera på lång sikt, säger Viktoria Östlund.

Vill köpa mer kött

LRF Kött och McDonald’s är huvudfinansiärer av utbildningarna. McDonald’s engagemang bottnar i att de är en av Sveriges största uppköpare av nötkött. De använder redan en stor andel svenskt kött i sin produktion av hamburgare, men vill köpa mer. LRF och McDonald’s har på så sätt ett gemensamt intresse i att få upp nötköttsproduktionen i Sverige.