Kina har nyligen bestämt att man ska bygga mer i trä bl.a av klimatskäl. Man är bra självförsörjande till 50% av sin konsumtion av virke och man beräknar att man med ökat byggande behöver importera upp emot hisnande 200 milj m3 år 2020.

Mot den bakgrunden arrangerade LRF skogsägarna ett träbyggnadsseminarium med Kinesiska skogsadministrationen i Beijing. Ett 70-tal deltagare från ministrar till trähandlare och träbyggare deltog på ett mycket lyckat seminarium.

Seminaret öppnades av Kinas skogsminister och Sveriges landsbygdminister Sven-Erik Bucht som bägge talade väl om träbyggnad inför de 70-tal deltagarna. Därtill hade vi 6 svenska talare med Sven-Erik Hammar LRF Skogsägarna i spetsen. I den svenska delegationen fanns Norrskog, Mellanskog, Södra, Svenskt Trä, sågverk, arkitektkontor och träbyggnadsföretag representerade.

Budskapet var att träbyggnad gynnar skogsägaren och landsbygdsekonomin, att trähus är klimatsmarta, energieffektiva, ekonomiska, vackra och moderna och att Sverige kan träbyggnad.

De kinesiska talarna prisade Sveriges utvecklade träbyggnadsteknik. Och den Kinesiska ordföranden för deras Skogsindustri organisation, som var moderator på eftermiddagen kallade seminaret ”en komplett succé”. Många visitkort utväxlades.

Efteråt följde samtal mellan de två ministrarna, där även LRF Skogsägarna deltog. Samtalen präglades av en mycket positiv anda och mer affärskontakter mellan Kina och Sverige var på allas läppar.

-Alla vill ha mer samarbete och en kinesisk delegation kommer till Sverige under 2016 inom ramen för det samarbetsavtal LRF Skogsägarna och den kinesiska skogsadministrationen SFA skrev under 2011, säger Sven-Erik Hammar.