Det måste dock beslutas av domstolen innan det här gäller.
Vi räknar med att beslut kommer i början av denna vecka. Vi återkommer med information så snart vi har det.

Kemikalieinspektionen håller däremot inte med om att dispensen ska beviljas för plantskoleväxter mot sköldlöss, bokbladlöss, rotlöss och öronvivlar och i blomkål, broccoli, huvudkål och brysselkål mot kålmjöllus. För dessa användningsområden blir det nu en fortsatt prövning av Mark -miljödomstolen.

LRF sökte dispens för att få använda Movento mot särskilt svårbekämpade insekter i flera olika grödor, äpple, päron, plantskole-/prydnadsväxtproduktion på friland och i tunnel, sallat på friland, jordgubbar, blomkål, broccoli, huvudkål, brysselkål, kinakål, grönkål, kålrabbi, dill och persilja på friland.
Den enda användning som har beviljats dispens är mot bladlöss, kålbladlus och kålmjöllus i odlingar av grönkål, salladskål (kinakål) och kålrabbi. I de andra grödorna anser KemI att det går att använda något annat insektsmedel.

LRF håller inte med om att det går att bekämpa alla de svårbekämpade insekter som vi sökte dispens för med andra växtskyddsmedel och därför har vi nu överklagat beslutet. Överklagandet skickades till Kemikalieinspektionen den 15 juli. Nu är det Mark- och miljödomstolen som får avgöra detta.
Vi har bett om skyndsam handläggning. Vår förhoppning är att beslutet ändras så att det blir möjligt att använda Movento inom någon eller några veckor.

Beslutet berör många av våra trädgårdsodlare.
Bland annat har kålmjöllus, som är en ny och svår insekt i kål, nu upptäckts i Skåne. Mot den finns inga effektiva medel att ta till i flera slags kål om inte denna dispens beviljas. I fruktodlingarna har blodlus redan gjort stor skada på många ställen. När jordgubbarna är färdigplockade finns inget effektivt medel mot jordgubbskvalster.

På längre sikt är det särskilt viktigt att KemI hanterar ansökningarna i tid. Då hade vi inte behövt söka dispens för det här växtskyddsmedlet. Det lämnades in en ansökan från firman om att få preparatet godkänt för 4 år sedan.
LRF försöker få en snabb och effektiv hantering hos KemI och det var bakgrunden till att vi JK anmälde dem tidigare i år.

Ogräsbekämpning på gårdsplaner

Att bekämpa ogräs på gårdsplaner kräver oftast tillstånd, vilket har uppmärksammats i bland annat ATL. Det kommer från förordning (2014:425) om bekämpningsmedel som kom sommaren 2014. Där står det att det krävs tillstånd från kommunen för att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt på ”grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor”.
Gårdsplaner är ofta genomsläppliga ytor och då krävs det tillstånd för att få bekämpa där. Eftersom det gäller all yrkesmässig användning av växtskyddsmedel krävs tillstånd även för att använda klass 3 medel.

Jordbruksverket är den myndighet som ska vägleda om hur tillsynen ska gå till och de har nu lagt ut en information om det på sin webbplats.

Vissa kommuner har tagit fram egen information om vad som gäller för bekämpning på genomsläppliga ytor.
Det finns exempel på kommuner som säger att det inte krävs tillstånd för att få använda ättika för ogräsbekämpning.
Det kan du inte räkna med gäller i alla kommuner utan regeln är att det krävs tillstånd. I första hand ska du kontakta kommunen där du bor om du har frågor och för att söka tillstånd.