– Det är ett väldigt positivt att ministern uppmärksammar markägarnas situation. LRF har länge pekat på att dagens regler för avhysning inte fungerar när det gäller så kallade boendeläger i skog och mark. Att regeringen nu öppnar för att anpassa reglerna är något som vi välkomnar, säger förbundsordförande Helena Jonsson.

 – Nu är det viktigt att det här inte drar ut på tiden och att vi får till en ändring snart. Det är brådskande att få till en förenkling som underlättar för landets markägare och de ofta utsatta människor som uppehåller sig i boendelägren, säger Helena Jonsson.