- Det är en lättnad att regeringen äntligen agerar i det akuta läge som mjölkbönderna befinner sig i. LRF har jobbat hårt för att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska förstå allvaret och att det även krävs politiskt ansvar, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF. 

Att regeringen nu satsar 76 miljoner kronor, utöver det nyligen beslutade EU-stödet, ger 152 miljoner kronor till mjölkbönderna. Vilket i sin tur blir cirka 5 öre per kilo mjölk.

- Det här betyder förhoppningsvis att mjölkföretagen får ett välbehövligt andrum och att mjölkbönder under hård press kan tänka mer långsiktigt kring sina företag. Det är inte bara ett ekonomiskt stöd utan också ett moraliskt, säger Palle Borgström, ordförande för LRFs Mjölkdelegation.

- Som nästa åtgärd måste regeringen bidra till en långsiktigt förbättrad konkurrenskraft för svenska mjölkbönder. Den planerade livsmedelsstrategin måste ha som tydligt mål att utveckla svensk livsmedelsproduktion. Då kan vi både nå lönsamhet och skapa nya jobb, avslutar Helena Jonsson.