LRF och Martin & Servera kommer gemensamt arbeta för att försöka lösa de bristsituationer som finns idag på en del svenska produkter, bland annat griskött och ekologiska produkter. Ambitionen är att stimulera till ökade investeringar och satsningar på svensk livsmedelsproduktion. Arbetet riktar sig mot hela kedjan: bonde, slakteri, grossist, kommun.

Tillsammans, kommer LRF och Martin & Servera i samarbete med Upphandlingsmyndigheten även att arbeta för ett tydligt regelverk till offentliga upphandlare om vilka möjligheter som finns för att upphandla svenska produkter.

Svensk råvara prioriteras

Martin & Servera har ambitionen att framöver prioritera svenska råvaror vid framtagandet av sina egna varor och kommer att använda den nya svenskmärkningen för de egna märkesvarorna.

– Det är givetvis väldigt positivt att Martin & Servera aktivt vill möta den ökade efterfrågan på svensk mat och en tydlig urspungsmärkning från såväl offentlig marknad som restaurangmarknaden och verka för en ökad svensk livsmedelsproduktion, säger LRFs vice VD Anders Holmestig.

Samarbetet handlar också om att tydliggöra och kommunicera mervärdena med svensk mat till den svenska restaurangmarknaden och dess kunder.

Den gemensamma satsningen på föreningen Exceptionell Råvara är en viktig del i samarbetet för att öka innovationskraften och utvecklingstakten.