LRF har aktivt deltagit i planeringsarbetet av både själva kongressen och en förkongress om virkesproducentföreningar. LRFs engagemang i Internationella Familjeskogsalliansen har gjort denna synbarhet möjlig.

Vid förkongressen om skogsägarföreningar deltog 120 delegater och där manifesterades vikten av landrättigheter och kraften i att gå samman i föreningar eller träd/skogskooperativ för att försvara sina rättigheter på marknaden och i politiken.

Vid måndagens öppnande av Världsskogskongressen talade statsekreterare Elisabeth Backteman från Sverige om vikten av jämlikhet i skogssektorn och vad säkra landrättigheter och familjeskogsbrukets engagemang har betytt för att skapa dagens skogssektor och rika skogstäcke. Många talare lyfte potentialen av lokalt förankrat skogsbruk och landsbygdens folks beroende av och betydelse för ett hållbart skogsbruk.

LRF Skogsägarnas Lennart Ackzell finns på plats i Durban och kommer att rapportera hem från det intensiva programmet. Det är många av de över 3000 delegaterna som är intresserade av att tala med oss om vårt svenska familjeskogbruk som en modell för andra att följa.