Detta första möte anordnades av LRF i Nya Böndernas Hus där diskussionen om samverkan hölls på ett generellt och övergripande plan.

Ytterligare möten kommer att hållas under året där organisationernas gemensamma målsättning är att identifiera fungerande samverkansformer inom viltförvaltningsfrågor, både på ett nationellt och regionalt plan.

- Det var ett givande och viktigt möte där förslag lades fram för hur samarbetet kan utvecklas och sättas i praktiken.
Det här var det första av flera möten mellan våra organisationer och det borgar gott för framtiden, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.