”Sveriges bönder är i kris! Det budskapet har synts återkommande i media den senaste tiden.
Och det stämmer. Stora delar av det svenska jordbruket befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation för tillfället.

Men bland de unga bönderna finns fortfarande framtidstro.
För de vet att de gröna näringarnas tid måste komma.
Det är inte en förhoppning, utan en samhällelig nödvändighet. Vi behöver en ekonomi där naturkapitalet är den drivande kraften i tillväxten och där vi lever av det som fotosyntesen kontinuerligt nyskapar.
Sverige har enorma möjligheter att gå i bräschen för en sådan biobaserad ekonomi och välja riktning mot ett hållbart samhälle”, skriver Nils Björid och Olov Eriksson från LRF Ungdomens riksstyrelse.

Läs hela debattartikeln här.

Mer från LRF Ungdomen i media

LRF Ungdomens ordförande, Nils Björid, deltog under förra veckan i P3 Nyheter på temat antalet unga bönder i Sverige sjunker.
– Det är en förlust varje gång någon som är intresserad inte törs investera eller ta över en gård, säger Nils till P3 Nyheter.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio här.