Våren 2014 kom EU-kommissionen med ett förslag till ny ekoförordning. Förslaget blev hårt kritiserat och har efter långa förhandlingar och mycket påverkansarbete blivit betydligt bättre.

I oktober röstade Europaparlamentets jordbruksutskott om sitt förslag till förordning. I detta förslag finns ändringar som skulle innebära stora begränsningar för nordisk ekologisk växthusodling. Förslaget innehåller bland annat ett förbud mot odling i avgränsade bäddar, det vill säga odling i säckar, containrar eller liknande – något som används i de nordiska länderna på grund av klimat och tradition. Enligt förslaget skulle odling av ekologiska kryddor och prydnadsväxter i kruka vara tillåtet, men inte odling av sallat.

LRF har arbetat aktivt i frågan. Vi har arbetat tillsammans med hela livsmedelskedjan och haft en tät dialog med regeringen. LRF har även haft dialog med Kommissionen. I detta steg vänder vi oss till de svenska europaparlamentarikerna för att få dem att agera. Vi vill att de ska påverka sina partigrupper så att förslaget om växthusregler och regler för odling i kruka inte blir verklighet.