Sverige är med i EU sedan 20 år tillbaka och konkurrensförhållandena och sättet att bedriva jordbruk ser helt annorlunda ut jämfört med slutet av 1980-talet då den svenska djurskyddslagen beslutades. Då hade vi en egen svensk jordbrukspolitik och ett gränsskydd som reglerade importen av livsmedel, skriver Helena Jonsson och Sofia Karlsson.

Las hela debattartikeln här.