Medlemmar har önskat en hedersutmärkelse till personer inom LRF som exempelvis har gjort en stor osjälvisk och medmänsklig handling. Därför har LRF tagit fram hedersutmärkelsen Gröna hjärtat. Syftet är att uppmärksamma och belysa värdet av medlemmars insatser och engagemang inom LRF. LRF har också hederutmärkelsen Silvernålen som delas ut till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst.

Vem kan få Gröna hjärtat?

”Medlemmar som gjort behjärtansvärda insatser till stöd för människor och djur kan tilldelas hederutmärkelsen gröna hjärtat”

Utdelning

Personen/personerna tilldelas en LRF-pin med gröna hjärtat, förslagsvis på lokalavdelningsårsmöte eller annan LRF aktivitet. Detaljerna förfogar lokalavdelning själva över. Lokalavdelningsstyrelsen utser en eller flera personer som de anser är lämpliga att tilldela gröna hjärtat.