Ingrid Pettersson och Lars Gezelius, LRF Västra Götaland, något särskilt som har slagit er hittills under stämman?

”Personvalen tog mycket tid och energi. Vi funderar på proportionen i förhållande till resultatet. De flesta visste nog på förhand hur de skulle rösta, om det kom till omröstning. Visst är personen viktig, men samtidigt är det ju samma jobb som ska utföras i styrelsen, oavsett hur den är sammansatt.

Vi reflekterade också över hur komplex frågan om skyddet av åkermarken är. Att vi måste se till att markägaren inte blir bakbunden.

Och så hoppas vi att vi kommer att hinna med allt så att det inte blir förhastade beslut i eftermiddag på grund av tidsbrist. Västra Götaland har till exempel en principiellt viktig jakt- och viltmotion som ligger sent i stämmoförhandlingarna och som kan kräva sin tid.”

Gustaf Källström, LRF Västernorrland, vilken fråga har engagerat dig, så här långt?

”Äganderätten är ju den stora frågan. Som skogsägare ser jag kraftbolagen dra fram och konfiskera vår mark utan att betala i princip någon ersättning alls.

Starka krafter försöker hela tiden undergräva äganderätten och det gäller för LRF att hålla i frågan. Så jag hoppas och tror på LRFs nya satsning och har haft många bra kontakter med Björn Galant som samordnar det arbetet.

Resultaten kanske vi som är aktiva nu inte får uppleva fullt ut men det är ett viktigt jobb som görs för medlemmarna framåt.”