Veronica och Lennart Svenzén på Nöbble Gård ligger i yttersta framkant när det gäller satsningar på ekologisk produktion och förnybar energi. Med hjälp av fliseldning och värmeväxlare värmer de upp gården och har också ett eget vindkraftverk där all producerad el säljs till energibolaget Eon.

Oklara villkor får stora konskvenser

På gården bygger man också ett nytt kostall med en stor solenergianläggning på taket. Kalkylen för den sprack på grund av förändrade beskattningsregler. Något som illustrerar hur oklara villkor får stora effekter på gårdsnivå. Men nu har Nöbble Gård istället inlett ett samarbete med Kalmar Energi och öppnat upp för andra att köpa andelar i anläggningen.

Ibrahim Baylan var imponerad av drivet hos Veronica och Lennart Svenzén och visade stor förståelse för svårigheterna i energiföretagandet.

Helena Jonsson som var med vid besöket konstaterar att omställningen till förnybar energi har gått fort i Sverige tack vare engagemanget och entreprenörsandan inom de gröna näringarna.

– Trots att företagarna får kämpa i uppförsbacke, tillägger hon.

Långsiktigt regelverk utlovas

Nu saknar hon en långsiktig energipolitik. Något som energiministern självkritiskt höll med om och sa att han vill skapa blocköverskridande överenskommelser på energiområdet redan nästa år och ett regelverk som kan gälla från 2017. Han anser att det behövs beslut som gäller åtminstone 20-30 år framöver.

Ministerns besked inger hopp för nuvarande och blivande energiföretagare.

– Det är också viktigt att energikommissionen kan komma överens om en inriktning på 100 procent förnybar energi så att framtiden kan bli helt fossilfri, säger Helena Jonsson.