I artikeln på DN-debatt skriver Klimatmålsinitiativet bland annat att den svenska köttproduktionen har minskat och därmed fått ge vika för den ökade importen när svenskarna äter allt mer kött.

Hilda Runsten, som är expert inom hållbar utveckling, varför är LRF med?
– Livsmedelsproduktionen är den näring som kanske drabbas hårdast av nuvarande sätt att enbart mäta produktionens klimatutsläpp.
Det leder till att det i de nationella räkenskaperna för Sveriges klimatpåverkan ser ut som att desto mer produktion vi lägger ner desto bättre är det för klimatet. Men om konsumtionens utsläpp räknas in, och därmed importen, så ger det en mer rättvisande bild.

– En annan aspekt är att svensk livsmedelsproduktion har världsunik låg klimatpåverkan, framförallt för animalier.
Det innebär att varje gång vi flyttar ut produktion till andra länder så ökar vi den globala klimatbelastningen.

Vad tror du att Klimatmålsinitiativet kan leda till?
– LRF hoppas att det ska leda till ökad fokus på konsumtionens utsläpp och att vi slutligen upphör med att exportera vår klimatpåverkan. Sveriges lantbrukare borde producera mer livsmedel än vad dem gör nu - inte mindre.
Och då behöver vi inom de nationella miljömålen en uppföljning av mål som främjar den mest klimatsmarta produktionen.

Läs hela artikeln här.