-Uppdrag Granskning visade med all tydlighet på det oerhört akut läget för Sveriges mjölkbönder. Att de utlovade lånegarantierna inte blev verklighet är ett bakslag för både landsbygdsministern och oss. Vi kan ändå se att LRFs arbete har givit resultat genom att Sven-Erik Bucht som en av få ansvariga ministrar i EU har skjutit till en full medfinansiering på EUs krisstöd, säger Helena Jonsson.

-Samtidigt räcker det här givetvis inte för att vända lönsamheten i branschen. Vi för därför just nu  samtal med regeringen om hur konkurrenskraften ska kunna stärkas för svensk mjölkproduktion. Det handlar om regelförenklingar, till exempel kring betesdriften, och en ekonomisk ersättning för vår höga standard på miljö och djurvälfärdsområdena, säger Helena Jonsson. 

-Både LRF och mejerierna arbetar för att skapa en positiv syn på svensk mjölk och svenska mjölkbönder, bland annat genom samarbeten med marknaden, avslutar Helena Jonsson.

Se inslag om Mjölkkronan här.