Trots världsläget och en flyktingkatastrof som har överskuggat det mesta annat har konsumenter och allmänhet ändå visat sitt starka stöd för den svenska mjölkproduktionen genom att skriva på LRFs namninsamling.

Stort regionalt engagemang

Det har kunnat ske dels genom att vi spridit budskapet via sociala medier men också genom ett ihärdigt fotarbete bland medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän i LRFs regioner. Man har i butiker, på skördefester och matmarknader, på kontor och träffar fyllt de papperslistor som fanns för utskrift via webben. Här kan du läsa om alla de regionala initiativ som tagits för mjölken.

Engagerade medlemmar har också samlat namn bland släkt, vänner och grannar och skickat in dem via den gröna medlemssida med porto betalt som publicerades i Land Lantbruk den 28 augusti.

Tillsammans har vi samlat in mer än100 000 namn på mindre än en månad. Ett resultat som visar på LRFs styrka när det gäller.

Handeln har insett allvaret

Den stora uppslutningen har inspirerat ICA att vara med och bidra för att bevara den svenska mjölkproduktionen genom att själva satsa 25 miljoner kronor som en grundplåt och erbjuda konsumenterna att delta med en extra krona för mjölk och ostar under en period av sex månader. Pengar som går direkt till mjölkbönderna. Axfood har också hakat på och lägger på en krona till bonden på sin egen mjölk under en tremånadersperiod.

Nu är det politikernas tur

LRF har visat att vi är en folkrörelse som lever och som är att räkna med. På måndag nästa vecka, den 21 september, är det dags för landsbygdsministern att ta emot LRFs namninsamling och därmed för politiken att ta sitt ansvar för mjölkens och landsbygdens framtid.