Mjölkens Dag är instiftat av FN-organet FAO (Food and Agriculture Organization) och firas över hela världen varje år den 1 juni. Orsaken är enligt FAO att mjölk är ett av de viktigaste livsmedlen för folkhälsa och välstånd.

I år kan vi fira lite extra med att nästan nio av tio personer (88%) anser att det är viktigt att mjölken kommer ifrån Sveriges bönder. Majoriteten tycker även att svenskproducerad mjölk är ett tryggare och säkrare alternativ än importerad mjölk och 73% anser också att svenskproducerad mjölk har högre kvalitet importerad.

Populärast på marknaden är den klassiska mellanmjölken som föredras av hälften (51%) av alla tillfrågade. Därefter kommer standardmjölk som föredras av cirka en fjärdedel av de tillfrågade.

Till frukost uppger nära hälften av de tillfrågade (44%) att de konsumerar mjölk och mest mjölk i landet konsumeras man i Småland, på Öland och på Gotland där man dricker cirka 0,6 deciliter mer än genomsnittet.

- Det är glädjande att vi fortfarande älskar den svenska mjölken trots att den på senare tid ifrågasatts i media. Svensk mjölk är både nyttigt, naturligt och klimatsmart, säger Kerstin Wikmar, dietist och kommunikationsstrateg LRF Mjölk.