Just nu rullar ICAs reklamfilmer på TV4 och de följs upp med kortfilmer som sprids i sociala media för att öka allmänhetens kunskaper om våra svenska mervärden. LRFs roll har varit att bidra med fakta samt stöd och bollplank ända in i slutprocesserna. Det är dock viktigt att poängtera att det är ICAs filmer och de är ansvariga utgivare av dem.

Se filmerna här.

På ica.se finns massor med information och kunskap genom bland annat kortfilmer om fördelarna med svensk mat.

I skrivande stund är sidan ica.se/svenskmat en av de mest besökta sidorna på ica.se

Personal och chefer utbildas

Under våren 2015 har ett stort antal interna utbildningsfilmer producerats till all ICAs personal. Nio av filmerna handlar om fördjupad kunskap om våra svenska mervärden genom olika gårdsbesök. Under hösten arbetar Ica med att lansera dem så att så många som möjligt av deras butikschefer och butiksanställda ska gå de webbaserade utbildningarna. Utbildningsfilmerna är interna och endast för Icas personal. Men ur materialet har LRF tagit fram en kortfilm som kommer kunna användas i LRF på olika sätt. Den distribueras till regionerna under september.

- Ica gör en stor intern satsning för att öka personales insikter och kunskaper om våra svenska mervärden. Det här visar tydligt att Ica ser en långsiktighet i att lyfta det svenska ursprunget. Det känns mycket positivt att de medverkar till att ge en bra bild över svensk livsmedelsproduktion och de mervärden som finns, säger Lennart Nilsson, ansvarig för ICA-samarbetet och chef för livsmedelsenheten på LRF.

Genom möten skapas affärer

Något som varit mycket lyckat är de arrangerade möten som skett mellan producenterna och Icahandlarna. Hittills har två piloter inom ”lokala affärer” genomförts, i Östergötland och Halland. Den tredje sker i Sydost 22 september.
Rapportering och utvärdering från mötet summeras och kommuniceras efter den 22 september.

Dessutom har det tidigare arrangerats mötesplatser kopplat till mässor i Sydost, Dalarna och på Gotland.
Arrangemangen har tagits emot positivt av både LRFs medlemmar och de lokala handlarna. De kommer att följas upp under hösten för att utvärdera resultaten mot uppsatta mål.

Eget initiativ i Sydost

Region sydost har nyligen genomfört en egen pilot för att skapa bättre affärsrelationer mellan Ica och våra medlemmar. Idén föddes genom två lokalavdelningar på Öland. Det resulterade i en träff mellan sex företagare (mjölk, kött, spannmål, baljväxt, lök) och 13 ICA-butiker. Det lyckade mötet avslutades med en önskan från Ica att kunna bidra och vara en del i att det Öländska odlingslandskapet finns kvar.

Läs mer här.

Sortimentet bidrar till aktiva val

Det är i butik som det aktiva konsumentvalet sker. Bland annat arbetar ICA med att konvertera ursprunget på sina egna märkesvaror med målet att det ska vara helsvenskt där möjligt. Till exempel har symbolprodukterna bacon, falukorv och färsk grädde nu enbart svensk råvara. Osten är i pipen under hösten och man tittar nu på ett nästa steg kring det sortimentet.

Ett av kriterierna för samarbetet mellan ICA och LRF var att ICA skulle lägga in hela sitt EMV sortiment i bonde på köpet appen. Vilket nu också skett. Sedan i somras ligger alla deras produkter i appen, lätt att scanna av genom streckkoden.