LRFs förbundsordförande Helena Jonsson säger att hon delar landsbygdsministerns bild om att det saknas en sammanhållen landsbygdspolitik.

 – Men om politiken ska lyckas bli sammanhållen måste utredningen väga in övriga strategier som är under framtagande och som berör landsbygden på olika sätt. Det gäller främst det nationella skogsprogrammet, energikommissionen och inte minst den nationella livsmedelsstrategin. De gröna näringarna är en mycket viktig del i landsbygdspolitiken och bortser man från det riskerar man att missa helhetsgreppet, säger Helena Jonsson.

Utveckling kräver infrastruktur

LRF kommer att följa utredningen noga och ställa krav på tydlighet och resultat. Många utredningar är strategiskt viktiga för landsbygden, vilket ökar behovet av att samtidigt fortsätta bedriva en aktiv landsbygdspolitik och inte sitta och vänta på att utredningen blir klar.

Det är viktigt att landsbygdsutredningen blir konkret och inte svävar långt över målen. För levande landsbygder krävs aktiva företag, något som landsbygdsministern också har poängterat.

 – Men för att företag ska kunna finnas kvar och utvecklas krävs en företagarvänlig politik. Det gäller grundläggande infrastruktur som vägar, bredband och säker tillgång på telefoni. Inom dessa områden måste kommittén bli konkret och säkerställa att företag och människor på landsbygden har tillgång till samma grundläggande service som de som bor i staden, säger Helena Jonsson.

Lyfta landsbygdens bidrag

LRF anser också att utredningen på allvar måste ta i frågan om stadens och landsbygdens ömsesidiga beroende.

– I dag är bilden att landsbygden är tärande och staden är närande. Därför måste utredningen lyfta landsbygdens stora bidrag till samhällsbygget med viktiga insatsvaror som livsmedel, skogsråvara, öppna landskap och förnyelsebar energi som staden inte kan producera själv, säger Helena Jonsson.