Christian Näslund är analytiker på LRF och ligger bakom båda rapporterna. Den senaste av dem, ”Kapital till jordbruket – varifrån och till vem?” lanserades på ett seminarium i början av oktober då LRF hade samlat flera intressenter inom kapitalförsörjning. Bland andra bankrepresentanter, rådgivningsföretag, Jordbruksverket och personer som jobbar med kundfinansiering.

Bra att förstå den finansiella sektorn

– Det här är en del i vår kunskapsöverföring till finanssektorn när det gäller de gröna näringarnas behov och förutsättningar. Vi har en väldigt bra dialog med till exempel bankerna och förser dem löpande med olika slags underlag. LRF Konsult spelar också en viktig roll i de kontakterna, med sina rapporter om lönsamhetsutvecklingen inom landsbygdsföretagandet, berättar Christian Näslund.

Han rekommenderar också enskilda företagare att läsa rapporten och utesluter inte att det kan bli en regional seminarieturné om efterfrågan finns.

– Jag tror att det är bra att man som företagare skaffar sig en förståelse för den finansiella sektorn och prisbildningen när det gäller de produktionsresurser man förfogar över. Mark är till exempel en stor del av kapitalbasen i ett företag och då behöver man kritiskt ifrågasätta om prissättningen är rimlig i förhållande till vad man tjänar in på att bruka den.

Guide till olika finansieringslösningar

Rapporten ”Kapital till jordbruket – varifrån och till vem?” är alltså en argumenterande skrift, den presenterar inga lösningar. Det gör däremot rapporten ”Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag”.

– Den är tänkt mer som en guide och en inspirationskälla till olika finansieringslösningar. Vad man bör tänka på och hur man kan reducera den finansiella risken. Om man vill börja med att analysera och problematisera och sedan titta på olika lösningar så är de två rapporterna ett användbart paket, säger Christina Näslund.

”Kapital till jordbruket – varifrån och till vem?” publiceras på LRFs webbplats inom kort.

”Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag” hittar du här intill.