Redan idag får grisar smärtlindring när de kastreras. Detta genom en frivillig överenskommelse i branschen sedan 2012. Tidigare har det enligt svensk lag inte varit möjligt för djurägarna att själva få bedöva sina grisar, för detta krävdes en veterinär. Nu får grisföretagarna utbildning och kan bedöva själva. Det innebär en extrakostnad mellan 5 och 10 kronor per gris.

I takt med övriga länder

LRF ser positivt på allt som förbättrar djuromsorgen och är stolta över det svenska djurskyddet. Men det är viktigt att Sverige går i takt med övriga länder och inte springer för fort så att svensk grisnäring konkurreras ut och vi istället får importera griskött från länder med lägre djuromsorg. Det blir ingen vinst för djuromsorgen.   

LRF ställer sig också tveksamt till om viktiga mervärden ska ligga i den svenska lagstiftningen. Konkurrensmässigt är det mer fördelaktigt för livsmedelsproducenterna att förhandla om prisvillkor utifrån ett åtagandeperspektiv jämfört med ett lagstiftningsperspektiv.

Alternativ utreds

Sverige har tillsammans med de flesta andra medlemsstater i EU undertecknat en frivillig överenskommelse om att upphöra med kirurgisk kastrering år 2018, om man då har lyckats lösa de problem som finns. LRF ingår i en av arbetsgrupperna i Bryssel som ska försöka lösa detta.  Utvecklingen går långsamt eftersom det är en komplicerad fråga. Det handlar om omsorg om grisen, marknadens efterfrågan, teknik vid uppfödning och teknik vid slakteriet  när det gäller att hitta galtlukt.