Livsmedelsverkets veterinärer på slakterierna kontrollerar varje djur, bland annat med avseende på djurskydd, och informerar länsstyrelsen om de avvikelser som noteras. Sedan ett drygt år tillbaka har Livsmedelsverket infört nya rutiner när det gäller rapporteringen. Det innebär bland annat att nivån för när man meddelar länsstyrelsen har sänkts och att djurhållarna inte får samma, och som regel inte lika snabb, information som tidigare då avvikelser noterats. Dessutom görs olika bedömningar såväl inom som mellan slakterier och mellan besättningsveterinärer och veterinärer på slakterierna. Länsstyrelserna hanterar också underrättelserna från slakteriernas veterinärer olika, något som ytterligare försämrar rättssäkerheten för djurhållarna.

Enligt Erika Brendov, LRFs expert på djurskydd, är det här en högt prioriterad fråga för LRF som har flera experter som arbetar näringspolitiskt för förbättringar.

– Det här får oerhörda konsekvenser för djurhållarna. Det har gått så långt att man inte törs skicka djur till slakt i vissa fall, även om besättningsveterinären har gett klartecken.

– Vi har bland annat tagit upp problematiken med berörda chefer på Livsmedelsverket, Jordbruksverket och med Näringsdepartementet i enskilda möten, säger Erika Brendov.

LRF initierade också ett möte med båda myndigheterna och flera organisationer i näringen den 7 april, som Jordbruksverket bjöd in till. LRF förde fram de synpunkter man har i frågan och de problem som finns ute bland medlemmarna. LRF föreslog att en arbetsgrupp bildas där näringen ingår. Jordbruksverket tog till sig förslaget och har nu bjudit in ett antal organisationer att delta i en mindre arbetsgrupp, däribland LRF, Gård- och Djurhälsan, Livsmedelsverket, länsstyrelsen, Svensk Fågel och Svenska köttföretagen.

– För att få reda på om man har blivit rapporterad kan man vända sig till länsstyrelsen och fråga. Och behöver man hjälp, kan man alltid vända sig till sin LRF-region, säger Erika Brendov.