Eva Rülf som är marknadsutvecklare inom livsmedel på LRF berättar att man har jobbat hårt med frågan och fört en dialog med både de svenska riksdagsledamöterna och med de svenska europaparlamentarikerna.

– Efterfrågan på ekologiska produkter är stor och ökande och fler ekoproducenter behövs. Så vi hoppas, nu när de värsta förslagen som först lanserades är borta, att intresserade ska våga ställa om till ekoproduktion helt eller delvis, säger Eva Rülf.

Bland annat kan den fortsatta möjligheten att ha ekologisk och konventionell produktion inom samma företag, så länge man inte producerar samma produkt i de olika systemen, bidra till att fler lägger om delar av verksamheten på prov.

Fler viktiga punkter i beslutet

  • Inga gränsvärden för otillåtna ämnen i ekologiska produkter sätts. Länder som tillämpar speciella gränsvärden för ekoprodukter ska fasa ut dessa före 2020. Detta har varit en av de allra mest kontroversiella frågorna och rör en viktig princip om det är produktionssystemet eller slutprodukten som ska kontrolleras. Det handlar också om vilka sanktioner som ska användas när otillåtna substanser upptäcks.
  • Fortsatta möjligheter att använda konventionellt utsäde och avelsmaterial när ekologiskt utsäde och avelsmaterial inte finns tillgängligt.
  • Avhorning är fortsatt tillåtet.
  • Import – fortfarande krävs "full överensstämmelse" med alla detaljer i EUs regler för länder som inte har handelsavtal med EU, det vill säga de flesta utvecklingsländer. Förslaget lämnar dock en öppning för så kallade "regionala regler".
  • En kontroll mer baserad på riskbedömningar istället för som nu årliga kontroller. För produktion som varit utan anmärkningar kan intervallet av fysiska kontrollbesök utsträckas till 30 månader, något som förhoppningsvis gynnar svenska producenter.

Tidigast i höst kan en ny eko-förordning vara klar.

– Men nu är vi ett steg närmare att veta vad som kan komma att gälla, säger Eva Rülf.

Läs mer om det senaste beslutet.