Alltfler olagliga bosättningar på både kommunal och privat mark har satt ökad press på regeringen att agera. För LRF har frågan varit aktuell länge i och med bärplockarläger som slås upp på privat mark. För den enskilda markägaren är avhysning en komplicerad, obehaglig och dyr process, där man själv måste samla in identitetshandlingar från varje bosättare och betala Kronofogdemyndigheten 600 kronor per person för avhysning.

– Det är glädjande att justitieminister Morgan Johansson äntligen slår fast det vi sa redan 2011, att etablering av illegala bosättningar på annans mark varken är acceptabelt eller hållbart, säger Björn Galant som arbetar med äganderättsfrågor på LRF.

LRF aktivt i utredningen

Han berättar att man i det mångåriga påverkansarbetet haft ett mycket bra samarbete med LRF Gävleborg/Dalarna som är den region som har haft störst problem med bosättningar för bärplockare.

– De tog upp problemet på sina regionstämmor och sedan gick frågan vidare till riksförbundsstämman. Tack vare dialogen med regionen har vi kunnat illustrera problematiken med röster ur verkligheten när vi tagit upp våra synpunkter med regeringen.

LRF kommer självklart att vara så aktivt som möjligt och ser fram emot samtal med regeringens utredare, kammarrättsrådet Maria Åhrling.

– Vår målbild är att olagliga bosättningar borde kunna avhysas av polis direkt på plats utan en dyr och krånglig process, säger Björn Galant.