Delegationen bestod av tre grupper: Politiker på ministernivå, företag som vill etablera sig eller öka omfattningen av redan befintliga affärer i Kina och branscherna där LRF, Livsmedelsföretagen, Svensk Fågel och KCF, Kött- och Charkföretagen, ingick. Med i delegationen fanns också Jordbruksverket.

Säker mat lockar

Säkra livsmedel är en stor fråga för kinesiska konsumenter eftersom en del skandaler allvarligt har skadat förtroendet för den inhemska produktionen. En central punkt under besöket var därför att ge olika aspekter på säkerheten i svensk livsmedelsproduktion, där LRFs förbundsordförande Helena Jonsson stod för producentperspektivet.

– Efterfrågan på just det vi, Sveriges bönder, kan erbjuda finns helt klart. Vi har säker mat från friska jordar och djur med tillförlitlig kontroll och hög standard på förädling. Det här är jätteviktigt i Kina, konstaterar Helena Jonsson.

Importerat kostar mer

Man är också beredd att betala mer för den importerade maten. Det gör det möjlighet att sälja svenska produkter till ett högre pris. Dessutom utgör Kina en kompletterande marknad där man utifrån svenska konsumtionsmönster kan få avsättning för hela djuret, både när det gäller kyckling och gris, men också för nötköttet.

– Nu gäller det för oss att ha fortsatt fokus på exportgodkännande, anläggningsgodkännande och införseltillstånd för att få till stånd en större export, säger Helena Jonsson

Två tre års sikt

Axel Hansson som arbetar med exportfrågor på LRF och som också ingick i delegationen, berättar att tidsperspektivet för den här typen av storskaliga och organiserade exportsamarbeten ligger på uppskattningsvis två till tre år.

– Men det är naturligtvis också beroende av vad som händer inom storpolitiken. Så därför är det viktigt att Näringsdepartementet och ministern jobbar aktivt med frågan.

Regeringstjänsteman jobbar på plats

I Peking finns sedan den 1 september ett skogs- och lantbruksråd tillsatt av regeringen, Lennart Nilsson. Hans uppgift är att främja handelssamarbeten inom den gröna sektorn och sköta det praktiska med alla de avtal och protokoll som krävs. Tillsättningen av rådet är delvis ett resultat av LRFs påverkansarbete, framförallt är det grisnäringen som har tryckt på, inspirerad av danskarna, som har flera motsvarande regeringstjänstemän på plats i Kina.