ICA, mejerierna och LRF inledde kampanjen den 21 september för att värna Sveriges mjölkbönder, som just nu befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation.

-Det är väldigt roligt att se att det finns ett så stort engagemang bland både kunder och ICA-butiker för att stödja Sveriges mjölkbönder. Samtidigt fortsätter LRF arbetet framåt för få långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor, något som kan skapa framtidstro och investeringsvilja hos våra mjölkbönder, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Den tillfälliga kampanjen ska pågå i sex månader och beräknas ge totalt cirka 100 miljoner kronor i extra intäkter. ICA skjuter också till ytterligare 25 miljoner i en grundplåt.  Nu har det snart gått två månader och ICAs kunder har tillsammans bidragit med  25 389 891 kronor till Sveriges mjölkbönder. LRF och mejeriföreningarna säkerställer att mjölkkronan går oavkortat till mjölkbönderna.

Det går att följa hur antalet kronor stiger på ICAs webbplats: www.ica.se

Se även SVTs inslag om kampanjen: www.svt.se/ug/flera-initiativ-fran-handeln-stottar-mjolkbonderna