I början av juni hålls i år för första gången någonsin en panafrikansk konferens för afrikanska familjeskogsföreningar. LRF Skogsägarna arbetar, via sitt engagemang i Internationella familjeskogs-federationen (IFFA), för att stödja skogskonferensen. I nära samarbete med bland andra We Effect och VI-skogen pågår nu arbetet med att samla representanter för det afrikanska familjeskogsbruket i Nairobi.

– Det är viktigt för den växande skogsägarrörelsen i Afrika att få träffas och utbyta erfarenheter både av lokalt arbete med marknadsfrågor och nationellt policy-arbete säger Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna.

– Konferensen ska förhoppningsvis utmynna i inspiration och att sända ett tydligt budskap till FAO:s Världsskogskongress i Durban i september. Det handlar om markrättigheter, rätten att få skogsbruka på sin mark, rätten till rådgivning från skogsmyndigheter samt inte minst rätten att få arbeta i fria skogsägar/brukar föreningar, avslutar Ackzell.