Förgröningen är en av de mest aktuella frågorna. Det finns krav att grödorna skulle vara på plats den 1 juni men på grund av det ihärdiga regnandet har inte alla hunnit så än.

– Det kommer vi att ta upp men jag tror inte att det är något vi ska behöva oroa oss för. Det finns både förståelse för detta och utrymme för flexibilitet hos Jordbruksverket.
Om ett företag får en kontroll tidigt och grödan inte ännu är på plats så går det att göra en omkontroll senare, säger Sören Söderteg, affärsrådgivare på LRF Konsult och expert på EU-frågor.

Inte bara svenskt problem

– En mer generell frågeställning är att de nya stöden har visat sig vara väldigt krångliga. Det beror delvis på att beslutsprocesserna för de nya komplexa stödreglerna gick så fort i Bryssel, säger Suzanne Céwe som arbetar med regelförenklingar och som expert på regionala villkor på LRF Mjölk.

LRF, Näringsdepartementet och Jordbruksverket har skickat in en gemensam skrivelse till EU-kommissionen med synpunkter på regelsystemet. Och de flesta medlemsstater har skickat in liknande kommentarer. Det finns alltså en stor enighet i hela Europa om sakernas tillstånd, det är inte ett svenskt problem. Om det nu är en tröst.

Löpande dialog

Glädjande är i alla fall att LRF har en bra dialog med Jordbruksverket och träffas med dem i princip varje månad och ger inspel om medlemmarnas viktigaste problem.

– Det är lovande inför framtiden att vi, de och Näringsdepartementet har en samsyn om reglernas komplexitet och att vi också har en stor del av Europa med oss, säger Suzanne Céwe.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida