Kemikalieinspektionen hänvisade till sedan länge kända risker för grundvatten, redan beskrivna på de båda medlens etiketter. LRF lämnade i tisdags 23 juni in en dispensansökan tillsammans med Sveriges frö- och oljeväxtodlare och Findus, som bidrog med faktaunderlag och bedömning av konsekvenser för odlarna. Och redan idag, den 29 juni, återkom Kemikalieinspektionen med ett positivt beslut.

– Det uppseendeväckande var att vi fick noll dagars anstånd för risker som varken var okända eller särskilt akuta. Men vi är mycket tacksamma för en så snabbt beviljad dispens av Kemikalieinspektionen, säger Agneta Sundgren, ansvarig på LRF.

Beslutet betyder mycket för framförallt kålodlarna som är i full verksamhet precis nu och saknar alternativ.

– Även den planerade odlingen av höstraps är räddad, tack vare alla aktörers snabba insatser. Med det här beslutet får vi tillbaka möjligheten till en bra växtföljd och slipper exportera både odling och miljöpåverkan till ett annat land, säger Anneli Kihlstrand, VD på Sveriges frö- och oljeväxtodlare.

Dispensen gäller till och med den 30 september, så risken för odlarna är avvärjd för i år.

– Vi har löst problemet för tillfället och fortsätter att jobba för en långsiktig lösning, säger Agneta Sundgren på LRF.

Läs mer om aktuella ansökningar här.

Läs även ATLs artikel om dispensen.