Från det skogliga perspektivet kan COP21 sammanfattas i att det tydligt framhålls att det behövs ett hållbart brukandet av skogen för att begränsa klimatförändringarna och tillgodose mänsklighetens behov av förnybara råvaror. Minskad avskogning på södra halvklotet, mångfalden i landskapet, liksom att det hållbara brukandet har en tydlig koppling  till starka och tydliga markrättigheter.

Åsa Romson talade om att Sverige ligger bra till i racet om att bli det första fossilfria välfärdslandet. Johan Rockström om att fossilfrihet i kombination med ökad välfärd är vägen framåt. Det är så man blir ett föredöme för andra länder, vilket är precis vad vi från LRF hävdat i olika sammanhang.

Genom att använda våra egna förnybara resurser klokt kan vi både skapa nya jobb och möta klimatförändringarna, vår tids största utmaning.

Vid tangentbordet /Sven Erik Hammar i Paris.

 

Se de korta avrapporteringarna från Sven Erik i Paris i filmerna till höger på temana:

  1. Varför är klimatmötet viktigt för skogen?
  2. Hur klarar vi mänsklighetens behov av mat, energi, byggmaterial mm?
  3. Stark äganderätt är fundamentet i det hållbara svenska skogsbruket.
  4. Skogen kan hindra klimatförändringar
  5. Sverige har resurserna att ställa om till fossilfritt samhälle

Läs mer om LRFs närvaro på klimatmötet COP21 i Paris här.