Innehållet i LRF Företagarakademi bygger på utbildning på mottagarens villkor. Ljudböcker och digitala utbildningar gör det möjligtatt gå en kurs när det passar en själv. Flera av utbildningarna följs upp med fördjupande regionala föreläsningar där man kan utbyta erfarenheter kring ämnet med kollegor.

Ta kommandot över siffrorna

Affärsmannaskapets grunder är en av de digitala utbildningarna som ger en kort introduktion till de ämnen som är avgörande för att bli en framgångsrik företagare: Målstyrning, ledarskap, omvärldsbevakning, affärsutveckling, och försäljning

Ekonomistyrning visar hur man tar kommandot över siffrorna så att man kan använda ekonomin som inspiration och som underlag för kloka beslut.

Utbildningen Försäljningsteknik och strategi handlar om marknadssegmentering, säljteknik och hur man lägger upp sitt säljmöte.

Och till våren planeras nya digitala satsningar på Resurseffektivisering, Målstyrning och Omvärldsbevakning.

Hushålla med företgarnas tid

Susanne Lundgren är ansvarig för LRF Företagarakademi:

– Det handlar om att sätta lönsamheten i fokus och att samtidigt hushålla med företagarnas tid. Utbildningarna genomförs när och var det passar företagaren och det är hennes eller hans intresse som avgör kursordning och grad av engagemang.

Utbildningarna är framtagna i samarbete med kvalitetssäkrade experter inom varje område och samtidigt anpassade efter lantbruksföretagarens villkor och förhållanden.

– Det här är utbildningar som är skräddarsydda för lantbruksföretagare, exempel och övningar är hämtade från bondens vardag, säger Susanne Lundgren.

Snart exklusivt för medlemmar

På LRFs webbplats hittar man utbildningarna under fliken Företagande.

– Ljudböckerna och Affärsmannaskapets grunder är ännu tillgängliga för alla. Ekonomistyrning, försäljning och de kommande utbildningarna nås enbart via medlemsinloggning.   De representerar ett stort värde och det ska vara förbehållet LRFs medlemmar, säger Susanne Lundgren.