LRF anser att det är bekymmersamt att det saknas analys och konsekvensutredning när det gäller hur utredningsförslagen påverkar enskilda näringsidkare.

– Sammanfattningsvis kan man säga att våra medlemmar inte vet vilken sjukpenning de kommer att få förrän försäkringskassan har fattat sitt beslut. Häromdagen pratade jag med en företagare som hade fått beslut på noll kronor i sjukpenninggrundande inkomst. Försäkringskassans beslut kan alltså vara oförutsägbart för den enskilde och det är inte acceptabelt, säger Anders Johannesson som är expert på företagarvillkor på LRF.

Samma grundtrygghet som andra

Han berättar att LRF är kritiskt till betänkandet eftersom det inte föreslår lösningar på de centrala problem som drabbar enskilda näringsidkare. Lantbrukare och andra som driver sin verksamhet i enskilda firmor måste har rätt till samma sociala grundtrygghet som alla andra i samhället. Det handlar om rätt till sjukpenning, föräldrapeng, livräntor med mera som hanteras av socialförsäkringen. Frågan är viktig vid sjukdom för LRFs medlemmar eller vid arbetsskador med rätt till en livränta.

– Regelverk, beräkning och bedömning för sjukpenning är alltför komplex när det inte går att klargöra vad som är rätt ersättning förrän myndigheten fattat sitt beslut efter en individuell handläggning. Vi ska ha förutsägbara, rättssäkra och rättvisa regler där företagare vet vad de betalat för, säger Anders Johannesson.