- Vi hade gärna sett att den svenska regeringen kunde se konstruktivt på möjligheten att höja EUs interventionspris på mjölkprodukter i ett mycket pressat läge.  Det hade varit bra att se det som en möjlighet för att undvika nedläggning av våra mjölkgårdar. Men det kan ännu inte uteslutas att det blir en höjning av stödköpspriserna, vi får se efter att jordbruksministrarna har diskuterat frågan i Bryssel på måndag, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

- Ett positivt besked är däremot att EU-nämnden gett klartecken till att Sverige skulle kunna använda sig av krisfonder, som kommissionen kan ställa till förfogande, säger Helena Jonsson.

-