Se klippet från SvD här.

Sammanfattning:
Skogsbruket kan både drabbas av klimatförändringar med mer stormar och skadedjur, men även bidra till att lösa klimatproblem genom användning av skogsråvara i en omställning till ett fossilfritt samhälle. Sverige gör mest klimatnytta genom att exportera klimatsmarta produkter.

Sven Erik uttrycker hur det just nu visas politisk vilja genom vision om fossilfrihet, vilket är lovvärt, bla genom initiativet Fossilfritt Sverige.

- Men huret har vi inte sett så mycket av än och det hoppas vi ska komma här så småningom nu.

Just nu är oljepriset lågt, vilket försvårar en omställning

- Det är det som Parismötet COP21 kan ge signaler om - att fossil råvara måste betala sitt pris, säger Sven Erik Hammar.