I juni 2015 enades medlemsstaterna i Ministerrådet om ett nytt förslag till eko-förordning. Förslaget var avsevärt bättre och låg mer i linje med befintlig eko-förordning. LRF drev tillsammans med hela livsmedelskedjan ett antal punkter som regeringen lyckades få gehör för i Ministerrådet.

Motstånd mot avgränsade bäddar

Det har pågått förhandlingar i EU-parlamentet för att ta fram ett nytt gemensamt förslag under hösten. Igår, den 13 oktober, röstade  Jordbruksutskottet  fram sitt förslag till eko-förordning.  Detta förslag innebär problem för växthusodling som inte regleras i nuvarande förordning.

– Det finns starka krafter som arbetar för att föra in förbud och begränsningar för ekologisk växthusodling i den övergripande eko-förordningen som förhandlas just nu. Ett stort antal medlemsstater och jordbrukslobbygrupper är emot odling i avgränsade bäddar och tycker att det är avgörande att odling sker direkt i jorden. De har fått gehör för sina åsikter och det innebär att odling i avgränsade bäddar blir förbjudet. Detsamma gäller odling av sallad i kruka, berättar Eva Rülf, marknadsutvecklare på LRF.

I de nordiska länderna är odling i avgränsade bäddar vanligt bland annat på grund av klimatet. Odling av ekologisk sallad i Sverige är omfattande och flera handelskedjor köper enbart ekologisk sallad.

LRF jobbar för en konsekvensanalys

LRF har arbetat  intensivt för att försöka ta bort formuleringar om växthus och vill att alla regler för växthusproduktion ska tas samlat. Det finns en expertgrupp tillsatt av EU-kommissionen som har i uppdrag att ta fram fullständiga eko-växthusregler och LRF anser att de bör få slutföra sitt jobb och göra en fullständig konsekvensanalys av sitt förslag.

– Vi har haft täta kontakter både med svenska och utländska parlamentsledamöter i EU för att uppmärksamma dem på problemet och få dem att påverka sina partigrupper. Vi har även kontakt med Näringsdepartementet i Sverige, säger Eva Rülf.

Jordbruksutskottet har nu mandat att för Europaparlamentets räkning förhandla med EU-kommissionen och Ministerrådet för att ta fram en gemensam, slutgiltig förordning. I denna process kommer LRF att fortsätta att försöka påverka utformningen av förordningen. Förmodligen blir ett sådant förslag tidigast klart i början på 2016.

Se svenske EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) kommentera förslaget i SVT Nyheter Sörmland.