Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna och ledamot i LRFs förbundsstyrelse ingår sedan i höstas i Miljömålsberedningen. Han berättar att uppdraget från miljöministern handlar om att utveckla en strategi för en övergripande klimatpolitik. Och att utreda om det behövs en separat klimatlag som verktyg i arbetet med att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

– Idag pratas det mycket om återvinning som en lösning på problemet, en så kallad cirkulär ekonomi. Men LRF vill få in ett mer framåtsyftande perspektiv där biomassa spelar en större roll och leder oss mot en biobaserad och hållbar ekonomi, säger Sven Erik Hammar.

Sverige kan erbjuda förnybara produkter

Bakgrunden är naturligtvis att Sverige har stora resurser i biomassa – mycket skog, engagerade skogsägare som investerar för framtiden och en skogsindustri i världsklass. Jordbruket är också viktigt och kan bidra med både mat och andra stora nyttor.

– Det skulle innebära ett stor lyft för Sverige, att kunna erbjuda avancerade förnybara produkter i en värld som i allt högre grad behöver ersättning för fossil energi och fossila eller energikrävande material i till exempel byggnader, säger Sven Erik Hammar.

Helhet och konkurrenskraft

LRF är ingen tillskyndare av nya lagar, men ännu har utredningen inte kommit så långt att det finns något att ha en åsikt om. 

– Vi är framförallt måna om att få in mer bioekonomi i tänket i utredningen, och att diskussionerna inte hamnar i olika stuprör. Helhetsperspektivet och Sveriges konkurrenskraft är viktigt. Mitt intryck är att fler är inne på samma tankar. Känslan är att alla ser allvaret i den här stora frågan och att vi verkligen måste anstränga oss för att komma framåt, säger Sven Erik Hammar.

Ny rapport spelas in

LRF har tagit fram en rapport om hur Sverige kan nå en biobaserad ekonomi. Den har lämnats som ett inspel till Miljömålsberedningen och handlar just om vikten att se helheten i klimatfrågorna och växla till ett annat systemtänkande, där ekonomin drivs av biobaserade råvaror.

En kortversion av rapporten hittar du här.

Läs i mer i Skogsland om Miljömålsberedningen och den biobaserade ekonomin.