LRFs förbundsorförande Helena Jonsson beskriver i dag, tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv, hur svenska företag kan vara världsledande på effektiv produktion och klimatsmarta produkter och tjänster.

I den pågående Miljömålsberedningens uppdrag ingår att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige med ett långsiktigt nationellt mål för minskade utsläpp. I debattartikeln i Dagens Nyheter formulerar Helena Jonsson, LO:s Karl-Petter Torwaldsson och Svenskt Näringslivs Carola Lemne sex punkter som bör ligga till grund för detta ramverk.

Målsättningen med punkternas innehåll är att möjliggöra att Sverige medverkar till att lösa en av vår generations stora utmaningar – att begränsa den globala uppvärmningen. Svenska företag har högt tekniskt kunnande och starkt engagemang i hållbarhetsfrågor och att köpa en produkt eller tjänst från Sverige ska vara synonymt med lägre klimatpåverkan, både vid produktion och användning. Likaså bör Sverige använda sitt naturkapital för att ersätta fossilt med förnybart.

Läs mer: Sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik