Sverige har intagit en tätposition i Europa sedan 2005, då EMA:s började föra statistik över antibiotikaanvändning.
Inom EU sker 92 procent av alla djurbehandlingar med antibiotika i form av gruppbehandling med foder eller vatten. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt hot mot folkhälsan.

I Sverige är motsvarande siffra 11 procent. Sveriges bönder använder framför allt penicillin som är ett antibiotikum med smalt spektrum för att minimera risken för resistens.

 Källa: Europeiska Läkemedelsmyndigheten 

– Bönderna i Sverige har genom god djuromsorg och långvarigt arbete med att bekämpa sjukdomar minskat behovet av att använda antibiotika. Friska djur behöver inte antibiotika och som konsument kan man bidra till minskad antibiotikaanvändning genom att välja svenskproducerade livsmedel, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.