Det var bäddat för strid när LRF-stämman skulle välja ny förbundsstyrelse. Thomas Magnusson och Bengt Persson, som båda ratats av valberedningen, utmanade den och ställde upp för omval. Därmed fanns åtta personer till de sex styrelseplatser som stämman skulle välja.

I den långa debatt som föregick den slutna omröstningen talade sig många varma för Thomas Magnusson och Bengt Persson och deras kunnande, medlemsförankring och internationella engagemang. Även valberedningens förslag hade dock sina förespråkare, som bland annat förde fram behovet av förnyelse och förändring.

När det blev dags för omröstning valde dock stämman att gå på valberedningens förslag. Sven Norup och Mikael Bäckström valdes in i förbundsstyrelsen. Palle Borgström, Lotta Folkesson, Marcus Söderlind och Sara Helgstrand valdes alla om för ytterligare en mandatperiod.

Presentation av LRFs nya styrelseledamöter

Mikael Bäckström är 53 år och driver Galthults lantbruk utanför Aneby i Småland tillsammans med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering. Mikael Bäckström är länsförbundsordförande för LRF i Jönköpings län sedan 2005. Han har också flera andra förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i styrelsen för LRF Konsult AB och som ledamot i styrelsen för Länsförsäkringar i Jönköpings län.

Sven Norup är 53 år och bor i Knislinge i Skåne. Han driver tillsammans med sin hustru ett lantbruk med 300 ha växtodling, bland annat stärkelsepotatis, oljeväxter och specialgrödor. Företaget bygger också bioenergianläggningar samt mikromejerier och andra anläggningar för livsmedelsförädling i containerformat. Sedan 2006 är Sven Norup ordinarie ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.