Årets SAM-ansökan är betydligt mer komplicerad än tidigare. Det beror på att regelverken för gårdsstödet och ersättningarna i landsbygdsprogrammet är nya. Det gäller till exempel reglerna kring förgröningen av gårdsstödet och det nya kompensationsstödet. Dessutom har systemet för ansökan inte fungerat som det skulle, vilket LRF också har påtalat.

Ansökningsperioden är nu förlängd med en dryg vecka till den 21 maj.

– Vi tyckte att en förlängning var helt nödvändig men vill inte dra ut den alltför långt eftersom vi också prioriterar så tidiga utbetalningar som möjligt av EU-stöden, säger Lars-Erik Lundkvist, LRFs expert på konkurrenskraft och regelförenklingar.

Nya regler klara sent

Det är inte heller acceptabelt att de nya reglerna är krångliga och dessutom har blivit klara i ett mycket sent läge. Omständigheter som drabbar jordbrukare i hela EU förnärvarande.

LRF har en kontinuerlig diskussion med Jordbruksverket om förbättringar i stödreglerna.

– Något som förhoppningsvis ska underlätta kommande års ansökningar, säger Lars-Erik Lundkvist.

Via ATL kan du idag tisdag chatta med Jordbruksverkts experter om SAM-ansökan, läs mer här.

Land Lantbruk ger praktiska råd för din ansökan, läs mer här.