I går  kom uppgifter om att regeringen överväger att ändra rättsordningen för hur beslut om jakt på stora rovdjur får överklagas.

LRF uppmanar regeringen att se till att myndigheternas arbete och beslut om skyddsjakt och licensjakt inte blir en teaterkuliss genom att alla jaktbeslut stoppas i utdragna juridiska processer.  Landsbygdens näringar och de boende på landsbygden måste ha en reell möjlighet att skydda sina djur med skyddsjakt. 

– Riksdagens beslut, som innebär att koncentrationen av varg i Mellansverige ska minska, måste följas. Det går inte att genomföra utan licensjakt, säger Anders Wetterin, LRFs expert på jakt och vilt.

Vidare har EU-kommissionen på nytt tagit upp frågan om licensjakt på varg ska tas till EU-domstolen – en process som legat på kommissionens bord i fem år. Om domstolen skulle stoppa Sveriges vargförvaltning innebär det i förlängningen att varg inte kan förvaltas med jakt i EU.

– Allt pekar på att Sverige har den mest välunderbyggda och noggranna vargförvaltningen i världen. Det är svårt att se att den inte skulle vara tillräcklig. Regeringen måste stå upp för den rovdjurspolitik som gäller, både i Sverige och i Bryssel, säger Anders Wetterin.