LRFs rapport Så når vi en biobaserad ekonomi är ett arbetsmaterial som ska utvecklas i takt med att vi får ny kunskap, när omvärlden förändras behöver vi hitta nya strategier.

Vi vill gärna ha dina sypunkter på hur vi tar vidare LRFs arbete för en biobaserad ekonomi där förnybart ersätter ändliga råvaror och energikrävande byggmaterial.  Sverige har mycket att ge.

 Vad tycker du?

  • Hur kan vi utöka utbudet av produkter som tar oss mot en bioekonomi?
  • Vilka samhällsutmaningar kan jord- och skogsbruket vara med och lösa?

Välkommen att skicka dina idéer till elina.matsdotter@lrf.se, eller ring på 08-787 10 21.