– Det är bedrövligt att regeringen, trots det akuta krisläge som våra mjölkbönder befinner sig i, inte förmår göra mer än att bara kompensera för ytterligare en skattehöjning, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

– Regering och riksdag måste göra mer inför att kommande statsbudget ska presenteras och beslutas. Man kan fråga sig om regeringen förstår den allvarliga situation som mjölkbönderna befinner sig i, säger Helena Jonsson.

Sverige har idag en dieselskatt inom jordbruket på 415 öre per liter vilket kan jämföras med 60 öre i Danmark och 180 öre i Finland.

Skriv på för mjölken

Till höger kan du läsa mer om LRFs namninsamling för mjölken. En av LRFs åtgärdspunkter i namninsamlingen är att höja återbetalning av dieselskatten till lantbruksföretag till 3 kronor per liter, så att den närmar sig nivån för övriga EU.