Palle Borgström, du sitter i både i LRFs och i Arlas styrelse. På vilka mandat sitter du i respektive styrelse?

– Till LRFs förbundsstyrelse är jag vald av riksförbundsstämman och till Arlas av deras representantskap. Jag sitter alltså i båda styrelserna på mitt eget mandat som lantbrukare och mjölkbonde. Det är klart att både LRF och Arla har nytta av mina erfarenheter från det andra styrelsearbetet, men det finns ingen formell kontakt förknippad med de båda uppdragen.

Vilken insyn har LRF i Arlas operativa verksamhet, genom sin plats i Arlas styrelse?

– Jag sitter som sagt inte i Arlas styrelse som representant för LRF, så LRF har därmed ingen insyn i Arlas verksamhet. Styrelsen har naturligtvis ansvar för hela verksamheten, men kan inte vara delaktig i alla detaljer. Arla har ambitiösa besparingsprogram och de nyckeltal vi följer har visat en utveckling som har gått åt rätt håll.

– Vad Uppdrag Granskning inte berättar är att allt underlag i deras granskning är Arlas eget material som kommer från en genomlysning av representationen som Arla påbörjade innan Uppdrag Granskning hörde av sig. Man hade redan sett att det fanns en otidsenlig representationskultur och mycket av detta rättades till under 2014 och 2015.

Känner du igen beskrivningen av representationskulturen i Arla utifrån det som hittills framkommit inför programmet?

– Det har förekommit saker som är oansvariga och inte acceptabla. När Arla själva har undersökt detta via internrevisorer och externa granskare har det visat sig att det är i en isolerad del av Arlas organisation som medlemmarnas pengar har använts på det här ansvarslösa sättet. Det är viktigt att ha en bra relation till Arlas kunder. Och den ska vi fortsätta att underhålla men på ett mer ansvarsfullt  sätt.

Har du själv blivit bjuden i några av de sammanhang som nämns?

– Nej, jag har varken varit med och spelat golf eller gått på några dyra restaurangbesök.

Det här har ju redan väckt frustration bland ekonomiskt pressade mjölkbönder. Vilket är ditt budskap till dem?

– Det gör mig lika upprörd som vilken annan medlem som helst. Jag har full förståelse för dem som sliter varje dag för att få det att gå runt och att de blir upprörda när de ser och hör sånt här. Även om Arla av egen kraft har tagit tag i problemet så gör inte det saken mer acceptabel. Men jag önskar ändå att man kan sätta det i relation till allt annat Arla gör. Det här är trots allt en liten del av verksamheten som har gjort fel.

Arlas representationspolicy ska nu stramas upp. Hur ser du på Arlas framtida verksamhet och deras förtroende hos mjölkbönderna?

– Det är naturligt att medierna i tuffa tider ifrågasätter allt och att medlemmarna funderar. Arla är en stor aktör och hamnar då i fokus.

– Vi gör allt vi kan för att underlätta bördorna för mjölkbönderna men det räcker inte när marknaden är i obalans. Utgångspunkten för Arla är att allt man gör i en medlemsorganisation ska man på ett möte kunna se medlemmarna i ögonen och stå för.