I brevet skriver alla LRFs regionordföranden tillsammans med LRFs förbundsordförande Helena Jonsson att lantbrukarna har skött sina åtaganden i tid. De har lämnat in sina EU-ansökningar och under 2015 gjort de åligganden som ansökan innebar. Nu måste staten hålla sin del av avtalet.

– Jordbruksverkets utdragna utbetalningar skapar oacceptabla följder för företagen. Det kan inte vara omöjligt att med rätt vilja och resurser väsentligt snabba på utbetalningarna, säger Helena Jonsson.

Normal affärsetik borde gälla

Det är inte första gången den här typen av problem dyker upp i början av en ny stödperiod.

– Därför har LRF tidigt haft kontakter med Jordbruksverket för att trycka på för att utbetalningarna ska ske i tid. Samtidigt borde det inte vara nödvändigt eftersom normal affärsetik bjuder att betalning för leverans av en vara eller tjänst sker i nära anslutning till leveransen, säger Helena Jonsson.

Hållas skadeslösa

LRF förväntar sig nu svar på hur snabbt de återstående ersättningarna till lantbrukarna ska betalas ut. I brevet undrar LRF också på vilket sätt de lantbrukare som blivit drabbade av försenade utbetalningar ska hållas skadeslösa och kompenseras för detta. LRF vill även få en garanti för att 2016 års ersättningar betalas ut så snabbt EUs regler medger.

Läs hela det öppna brevet här.

Jordbruksverket svarar

Jordbruksverkets generaldirektör Leif Dennerberg har svarat på LRFs öppna brev och säger bland annat så här:

"Jag har stor förståelse för den frustration som kan uppstå när delar av stöden dröjer, inte minst eftersom många lantbrukare har en tuff tid. Jag kan bara beklaga att det under övergångsåret 2015 inte funnits förutsättningar att betala ut kompensationsstödet, ersättningarna för ekologisk produktion och delar av miljöersättningarna lika tidigt som tidigare år. Men när det gäller 2016 års stöd planerar vi för tidigare utbetalningar än någonsin."

Läs hela Jordbruksverkets svar här.

Helena Jonsson kommenterar Jordbruksverkets svar

– Det är bra att Leif Denneberg svarar på vårt öppna brev och säger att utbetalningarna för 2016 ska komma väsentligt tidigare, det vill säga från oktober. Det är viktigt att betala ut så tidigt som EUs regler medger. Men jag är inte tillfreds med de andra svaren på vårt brev. Även om Sverige inte bryter mot EUs utbetalningsfrist för 2015 så vore det rimligt att kompensera dem som får vänta länge på sina pengar och som tvingas ta nya krediter för att klara sin ekonomi. Dessutom tycker jag fortfarande att det inte är acceptabelt att slutbetalningar av 2015 års stöd ska behöva dröja till november i år. Det måste gå att hitta en snabbare rutin än ett drygt halvt år mellan delutbetalning och slutbetalning.