Men LRF känner att man har ett gott samarbete med polisen centralt, bland annat genom att ingå i två av deras särskilda grupper, en för bedrägeribrott och en för stölder av maskin och drivmedel.

DNA-märkning testas i fält

Anders Johannesson, som arbetar med frågan på LRF, berättar att polisen har varit med på medlemsmöten och att de tillsammans med lantbrukare planerar att testa en ny dieselmärkning med DNA i fält för att få fram sådana bevis som kan fälla dieseltjuvarna.

– Polisen gör en hel del gripanden men ofta är det svårt att identifiera var stöldgodset kommer ifrån, säger Anders Johannesson.

Möte om ökad polisnärvaro

För närvarande arbetar LRF Samköp med att ta fram produkter som skulle kunna förebygga brott. Det handlar om belysning, lås, märkningssystem för maskiner och redskap och övervakningskameror, som är ett bra medel för att få fram bevis och förhindra brott.

Att fler poliser syns på landsbygden är naturligtvis också en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Helena Jonsson har ett inplanerat möte med rikspolischefen angående detta.

– Vi tittar också på hur man hanterar den här problematiken i andra länder, säger Anders Johannesson.

Här hittar du polisens råd när det gäller fakturabedrägerier.