Som komplement till alla redan existerande mötesplatser vill LRF öka närvaron i sociala medier. En stor del av dagens debatt förs där och för att få en egen arena så startar LRF Facebookgruppen Vi är LRF för enbart LRF-medlemmar. Deltagande stäms av mot medlemsregistret, det ska vara en medlemsförmån att få påverka LRF.

Framåtsyftande diskussioner

Gruppen modereras av Peter Borring och Håkan Nilsson, regionordföranden i LRF Östergötland respektive LRF Jämtland.

– Vi fungerar som ordningsvakter i mötesrummet, skapar struktur och håller tråden i diskussionen, eller skapar nya trådar om det behövs, säger Peter Borring.

Både han och Håkan Nilsson vill ha framåtsyftande diskussioner där gruppen fungerar som en remissinstans för frågor där LRF ännu inte har låst sina positioner.

– Det här innebär inte att vi tar bort de demokratiska forum som redan finns, vi tillför istället ytterligare påverkansvägar med modern teknik. Och i den bästa av världar kan gruppens diskussioner fungera som ett underlag inför till exempel stämmans motionsbehandling, säger Håkan Nilsson.

Stämmorna fortsatt beslutsorgan

Peter Borring poängterar att de formella besluten även fortsättningsvis kommer att fattas på stämmorna.

– Det är fortfarande viktigt att folk går på möten och engagerar sig som förtroendevalda. Det här är bara ytterligare en mötesplats. Jag ser det som en virtuell bygdegård som kompletterar de reella där vi ju redan finns idag.

Möjligheten att uttrycka sin åsikt i gruppen kan också vara en öppning för den som idag inte känner sig bekväm med att tala inför en hel stämma. På flera regionstämmor har man testat motionstorg med samtal i mindre grupp kring en motion, då såg man att fler framförde sina åsikter. Facebookgruppen är ett sätt att ta det upplägget ett steg vidare. Den gör det också möjligt att diskutera vid den tid på dygnet som passar debattören bäst.

Öka förståelsen för andras åsikter

Peter Borring känner att det som förtroendevald är viktigt att hänga med i sociala medier.

– Så mycket av opinionsbildningen sker där. Det är ett av mina känselspröt och idag har min input därifrån blivit viktigare än den via telefonen.

Håkan Nilsson ser också sociala medier som en intressant stöpslev för åsikter.

– Vi tycker olika och det blir nog tydligt i vårt diskussionsforum. Liksom att vi förhoppningsvis kommer få ökad förståelse för varandras olika synsätt och förutsättningar. 

Så välkommen in i diskussionerna om LRFs viktiga frågor på Vi är LRF.